De Ijsmolenhoeve logo

Algemene verkoopsvoorwaarden

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Behouden andersluidend beding, is onze factuur contant betaalbaar.
In geval van niet of niet volledige betaling van een factuur op haar vervaldag, zullen er van rechtswege en zonder ingebrekestelling, intresten verschuldigd zijn á rato van 1% per maand en zal het factuurbedrag verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10%.
In geval van niet betaling en/of betwisting zijn de Rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde & Kortrijk en de Vrederechter te Ronse bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing.

Reservatie

De optie blijft 5 dagen geldig vanaf uw aanvraag. Ter vastlegging van uw reservatie vragen wij u deze offerte te ondertekenen en terug te sturen naar [email protected] en een voorschot te betalen van 50% op rekeningnummer IBAN BE31 7387 1333 1655 met vermelding van naam klant, datum event en offertenummer. Het volledige bedrag dient 30 dagen voor aanvang van het event voldaan te worden.

Wijzigingen in aantal personen en/of eventuele andere wijzigingen dienen ons ten laatste 8 werkdagen voor datum meegedeeld te worden, zo niet worden de door u opgegeven aantallen gefactureerd. De gewijzigde aanwezigen zullen ter plaatse verrekend worden.

Het is belangrijk op tijd (15’ vooraf) te komen voor de activiteiten, maaltijden en logies. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor niet of deels doorgaan van de activiteit(en) indien u niet tijdig aanwezig bent. De volgorde van de activiteiten is afhankelijk van de dagplanning.

Annulering van activiteiten

 Bij annulatie van activiteiten meer dan 30 dagen vooraf worden geen kosten aangerekend. Annulering tussen 29 en 4 dagen voor aanvang kost 150€, bij annulering vanaf dag 3 voor aanvang van het event is de annuleringskost 100% van het offertebedrag. Het overige saldo wordt steeds terugbetaald in een waardebon.

Annulering van Logies

De kosten bij annulering van 1 of meerdere logies zijn als volgt: langer dan 30 dagen voor afreis annuleren = 50% van het totale bedrag, vanaf dag 29 tot afreis 100% van de totale logieskost.
Het overige saldo wordt steeds terugbetaald in een waardebon.

Leefregels

 Eigen muziekinstallaties zijn niet toegelaten. We vragen respect voor de buren en de omgeving. Stilte vanaf 21u. Honden zijn toegelaten maar steeds aan de leiband. Eigen dranken kunnen niet op het domein, brasserie en de het terras. Eigen dranken kunnen wel in uw geboekte logies. Inbreuken op deze leefregels kunnen beboet worden

Corona

De Ijsmolenhoeve volgt steeds de federaal, lokaal of sector opgelegde maatregelen.

Wanneer er een besmetting in de groep plaatsvind dient u de, op dat moment geldende, maatregelen te volgen. Indien uw activiteit hierdoor niet kan doorgaan zijn onze algemene voorwaarden inzake annulering van toepassing.